יוצא לי

מה אתי מה אתי…?בימים האחרונים יוצא לי לשמוע הרבה, ״אתה נראה עצוב,״ הדבר נורא הרגיז אותי,אז אמרתי בכעס, ״אני לא!״ ולמה אמרתי זאת? כשנולדתי לפני 70 שנה בביתהחולים ׳הלל יפה׳ שבחדרה קבלתי טונה של עצב וכששאלתי, ״מה עם קצתשמחה?״ אמרו לי, ״לך תעשה לבד.״לפעמים הנתינה שלי לפרוצה הזו לא מספקת אותה, רבים הם אלה המבקשים […]