רשתות חברתיות, היו או לא היו…?

שתף פוסט

הרשתות החברתיות נוצרו הרבה שנים לפני הופעתו של המחשב הראשון.
התקשורת החכמה ביותר בעולם נמצאת במוחנו שקושר באופן פלאי בין
חלקי גוף האדם ובתוכם נכללים גם זרמים שונים כמו אלה שמפעילים את
הגוף שלנו בעת הצורך, או את האהבה או הכעס שבנו והכול פועל באופן
מושלם מבלי צורך לערב אותנו בקבלת החלטות בכול עת שהאיזון בגוף
הופר. אני מתאר לעצמי שלא הייתי מסוגל לתפקד ולו לרגע אחד במידה
ואני זה שהיה צריך לקבל החלטות.
צוריאל.