רשתות חברתיות, היו או לא היו…?

הרשתות החברתיות נוצרו הרבה שנים לפני הופעתו של המחשב הראשון.התקשורת החכמה ביותר בעולם נמצאת במוחנו שקושר באופן פלאי ביןחלקי גוף האדם ובתוכם נכללים גם זרמים שונים כמו אלה שמפעילים אתהגוף שלנו בעת הצורך, או את האהבה או הכעס שבנו והכול פועל באופןמושלם מבלי צורך לערב אותנו בקבלת החלטות בכול עת שהאיזון בגוףהופר. אני מתאר לעצמי […]