אני כותב בשביל להוכיח לעצמי שאני חי…

אני היום בגיל 91 או 19 מוזר נכון? עיניי מכוונות לתקרה מבלי יכולת להניע את ראשיואף את גפיי, איך אדע לבטוח בעצמי שאני הוא אני? גוף שרוע על המיטה יחד עם ראשיומחובר למכשירים, אתם זוכרים אותי? לא אני זה השוכב חסר אונים, יש לי מחשבותותוכניות.חלמתי שאצבעותיי לבדם הן היחידות שלפעמים נשמעות לרצוני, בתנועות בלתירצוניות הן […]